Snejbjerg Hallerne

Kære Bruger af Snejbjerg Hallerne

”DEN GAMLE INDGANG”

Der har igennem de sidste par år været en del ønsker omkring genåbning af ”den gamle indgang” til hal 1.

Ved repræsentantskabsmødet i marts 2022 var den en del snak omkring dette emne og bestyrelsen ville drøfte en ”genåbning” ved det kommende bestyrelsesmøde. Vi har besluttet at efterkomme dette ønske og vi planlægger en genåbning af ”den gamle indgang” til august. Den nuværende indgang vil naturligvis stadig være aktiv både som indgang og udgang.

Vi håber at det vil glæde mange at vi åbner op for den gamle indgang. Der vil bliver sat en ny infoskærm op, således at brugerne får samme informationer som på skærmen ved den anden indgang.

Vi håber også at det vil give mere ”liv” i cafeteriet, som jo har fast åben om aftenen fra mandag-torsdag og ellers efter behov ved hjemmestævner. 

INFOSKÆRME

Ved samme repræsentantskabsmøde var det et ønske om mere information omkring omklædning og fordeling af omklædningsrum.

Vi kan ikke imødekomme ønsket omkring information ved hver dør ind til hver eneste omklædningsrum. Bjarne har til gengæld lovet at skive mere information på infoskærmene, således at brugerne ikke er i tvivl om hvor man skal klæde om. Derfor skal I bede jeres brugere om at kigge på infoskærmene før de går i  omklædningsrummene. Det er ikke altid det samme omklædningsrum man får tildelt, så derfor skal man orientere sig på infoskærmene hver gang man kommer til kamp/træning og skal bruge et omklædningsrum.

Vi er mange brugere i hallen og på de mest ”aktive” aftener mangler vi egentlig omklædningsrum og derfor kan det være svært at fordele optimalt.

Der kan være mange brugere i hvert rum, men det kræver at man ikke bare ”smider” sit tøj på bænken eller gulvet, men i stedet lægger det i tasken eller hænger det op på knagen. På den måde kan der være mange brugere i hvert omklædningsrum

Vi håber at I alle vil modtage disse nye tiltag positivt og er der spørgsmål så er I velkomne til at henvende jer til Bjarne Weyhe eller Hallens bestyrelse.

På vegne af Snejbjerg Hallens Bestyrelse

Steen Jensen

Formand

konstituerende bestyrelsesmøde.

Snejbjerg Hallerne har haft konstituerende bestyrelsesmøde.

Erik Dalager har valgt at stoppe i bestyrelsen og Jens Kruse er valgt ind i bestyrelsen.

Vi har konstitueret os på følg. måde

Formand                                     Steen Jensen

Næstformand                             Peter Svendsen

Sekretær                                    Jan Nørgaard

Kasserer                                    Michael Rasmussen

Menig medlem                           Jens Kruse

Med Venlig Hilsen

Steen Jensen

Formand for Snejbjerg Hallerne

Et moderne idrætsanlæg med mange muligheder

Snejbjerg Hallerne byder på alle de faciliteter, som forventes af et moderne idrætsanlæg.  Af faciliteter kan bl.a. nævnes springcenter samt et væld af forskellige baner til: håndbold, maks-total håndbold (U10), mini håndbold , badminton, indendørs fodbold, volleyball, floorball, basket, og tennis fordelt på de tre haller, Hal 1, Hal 2, og Hal 3. Desuden forefindes motoriksal og multisal.

Udover beskrivelse af vore faciliteter, finder du naturligvis også informationer om leje af hallerne samt ordensreglement, som skal overholdes af alle brugere/gæster i Snejbjerg Hallerne.