Snejbjerg Hallerne

Kære brugere af Snejbjerg hallerne

Konstituering af Snejbjerg Hallernes bestyrelse

Til bestyrelses møde d. 8. april 2024 har vi konstitueret os på følgende måde: 

Formand                                    Steen Jensen

Næstformand                             Peter Svendsen

Kasserer                                    Michael Rasmussen

Sekretær                                    Jens Kruse

Menigt medlem                           Lars Holm Sørensen

 

Valg til repræsentantskabet d. 24-01-2024

Lars Holm Sørensen og Morten Boddum Kristensen blev genvalgt, og Peter Haustrup Ross blev valgt ind i Snejbjerg Hallernes repræsentantskab.

Repræsentantskabets aktuelle sammensætning kan ses her.

Der mangler stadig 2 suppleanter for en 1-årig periode.

 

Valg til Snejbjerg Hallernes repræsentantskab

I henhold til Snejbjerg Hallernes vedtægter, §7 og §9 afholdes blandt bidragydere og beboere i Snejbjerg Skoles eller Engbjergskolens skoledistrikter er der valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet.

På valg som repræsentant for en 3-årig periode er:

Lars Holm Sørensen (modtager genvalg)
Morten Boddum Kristensen (modtager genvalg)
Jan Nørgaard (modtager IKKE genvalg)

Derudover mangler vi to suppleanter for en 1-årig periode.

Valget foregår i Snejbjerg Hallens restaurant

Onsdag 24/1-2024 kl. 18.00

Har du lyst til at gøre en indsats på dette område så mød op.

M.h.t valgret og valgbarhed henvises til institutionens vedtægter på www.snejbjerghallerne.dk

På repræsentantskabets vegne

John Refshammer

John.refshammer@gmail.com

20 83 38 52

Formand

 

Afskedsreception

Onsdag d. 17. januar 2024 fra kl. 15.00 – 18.00 er der Afskedsreception for Susanne og Bjarne Bechmann Weyhe i Snejbjerg Hallerne. Her er der mulighed for at takke Susanne og Bjarne for deres store arbejde i 22 år som Halbestyrerpar.

Samtidig byder vi velkommen til Ulrich Nilsson Lind og Jonas Christensen.

Se indbydelse.

Alle er velkomne, men af hensyn til køkkenet er der tilmelding på arrangementet på infosnejbjerghallerne@gmail.com 

 

Offentliggørelse af vores nye Halinspektør

Det er med stor glæde at en enig halbestyrelse nu kan løfte sløret for at vi har valgt at ansætte Ulrich Nilsson Lind som Snejbjerg Hallernes nye Halinspektør. Ansættelsen træder i kraft fra 1. december 2023.

Ulrich har været ansat ved Postnord i 19 år og samtidig været selvstændig med JUP Udlejning.

Ulrich har boet i Snejbjerg i 13 år og har været engageret i både byfesten og Floorball.

Ulrich er gået sammen med sin bror Jonas som har været indenfor kokkefaget i en lang årrække, og sammen er de to kommet med spændende visioner for Snejbjerg Hallerne.

Ulrich og Jonas ønsker at skabe liv og fornyelse i Snejbjerg Hallerne. Med fokus på sport, fritid og kultur ønsker de at gøre Snejbjerg Hallerne til et dejligt sted at være. Der vil også være fokus på mad af høj kvalitet, der gør hallen til det sted hvor Snejbjerg holder fest.

Vi ser frem til et godt samarbejde og vi er fortrøstningsfulde for Snejbjerg Hallerne i årene fremover.

Ny Halinspektør

Vi søger en Ny Halinspektør til Snejbjerg Hallerne fra d. 01.12-2023.

Efter mange års tro tjeneste har Susanne og Bjarne valgt at gå på efterløn pr. 31.12-2023.

Vi takker Susanne og Bjarne for et super godt samarbejde og for deres kæmpestore indsats gennem årene.

 

En enig halbestyrelse har valgt at ansætte Ulrich Nilsson Lind som Snejbjerg Hallernes nye Halinspektør. Vi ser frem til et godt samarbejde.

 

Konstituering af bestyrelse

Snejbjerg Hallerne har haft konstitueret bestyrelsesmøde. 

Jan Nørgaard har valgt at stoppe i bestyrelsen og Lars Holm Sørensen er valgt ind i bestyrelsen.

Vi har konstitueret os på følgende måde: 

Formand                                      Steen Jensen

Næstformand                              Peter Svendsen

Sekretær                                     Jens Kruse

Kasserer                                     Michael Rasmussen

Menigt medlem                           Lars Holm Sørensen

 

Et moderne idrætsanlæg med mange muligheder

Snejbjerg Hallerne byder på alle de faciliteter, som forventes af et moderne idrætsanlæg.  Af faciliteter kan bl.a. nævnes springcenter samt et væld af forskellige baner til: håndbold, maks-total håndbold (U10), mini håndbold , badminton, indendørs fodbold, volleyball, floorball, basket, og tennis fordelt på de tre haller, Hal 1, Hal 2, og Hal 3. Desuden forefindes motoriksal og multisal.

Udover beskrivelse af vore faciliteter, finder du naturligvis også informationer om leje af hallerne samt ordensreglement, som skal overholdes af alle brugere/gæster i Snejbjerg Hallerne.