Snejbjerg Hallerne

I henhold til Snejbjerg Hallens vedtægter, §7 og §9 afholdes blandt bidragydere og beboere i Snejbjerg Skoles eller Engbjergskolens skoledistrikter valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet. 

På valg som repræsentant for en 3-årig periode er: 

  • Jan Nørgaard (modtager genvalg) 
  • Morten Kristensen (modtager genvalg)
  • Lars Holm Sørensen (modtager genvalg)

På valg som suppleant for en 1-årig periode er: 

  • Steen Jørgensen (ønsker ikke genvalg)

Valg afholdes i Snejbjerg Hallens restaurant Tirsdag d. 25-05 2021 kl. 18.00 

Har du lyst til at gøre en indsats på dette område så mød op. 

Bemærk! Vi overholder det til enhver tid gældende forsamlingsforbud og derfor vil vi kun tillade at lukke én person ind af gangen for at afgive deres stemme.

Er der personer der ønsker at stille op til repræsentantskabet eller som suppleant, skal de kontakte formanden for repræsentantskabet på mail eller tlf. således deres navn kan komme på listen sammen med de 3 personer der genopstiller. Formanden for Bestyrelsen og formanden for Repræsentantskabet vil være til stede ved valghandlingen, således at vi ikke bliver for mange. Benyt indgang ved Hallens restaurant.

M.h.t valgret og valgbarhed henvises til institutionens vedtægter på www.snejbjerghallerne.dk 

På repræsentantskabets vegne 

John Refshammer 

John.refshammer@gmail.com

20 83 38 52

Formand 

 

Et moderne idrætsanlæg med mange muligheder

Snejbjerg Hallerne byder på alle de faciliteter, som forventes af et moderne idrætsanlæg.  Af faciliteter kan bl.a. nævnes springcenter samt et væld af forskellige baner til: håndbold, maks-total håndbold (U10), mini håndbold , badminton, indendørs fodbold, volleyball, floorball, basket, og tennis fordelt på de tre haller, Hal 1, Hal 2, og Hal 3. Desuden forefindes motoriksal og multisal.

Udover beskrivelse af vore faciliteter, finder du naturligvis også informationer om leje af hallerne samt ordensreglement, som skal overholdes af alle brugere/gæster i Snejbjerg Hallerne.