Snejbjerg Hallerne

Kære brugere af Snejbjerg hallerne

Referat fra valg til repræsentantskabet 25-01-2023 Kl. 18:00

Referat:

På valg til repræsentantskabet var Jens Kruse og Steen Jensen. Begge to ønskede at genopstille.

Der mødte ingen modkandidater op til valg, og i henhold til vedtægterne kunne valget derfor foregå ved simpel håndsoprækning hvor Jens Kruse og Steen Jensen blev genvalgt.

Repræsentantskabets aktuelle sammensætning vil kunne læses på Snejbjerg Hallernes hjemmeside.

Der mangler stadig 2 suppleanter for en 1-årig periode.

Husk næste repræsentantskabsmøde: onsdag 15.03.2023 kl. 18.00

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal indgives til formanden senest den 15. februar.   

 

Venlig hilsen

John Refshammer

Mobil 20 83 38 52

 

 

“LUKNING AF INDKØRSEL FRA NR. TANDERUPVEJ”

Årsag:

Snejbjerg skole & skolebestyrelse har op til skolestart 2022 ansøgt Herning kommune om at gøre Nr. Tanderupvej til en Sikker skolevej, og i den anledning er hallen også blev spurgt til råds, en løsning som hallen kun kunne bakke op om.

Begrundelse: 

Nr. Tanderupvej blev brugt til “kis’s and Ride”. Børnene blev sat af og det skabte uro for både andre biler og cyklister. 

Der er mange cyklende skolebørn på Nr. Tanderupvej og bilister der kører alt for stærkt til stor irritation for cyklende elever.

Bilister der kører ind på p-pladsen fra Nr. Tanderupvej for at afleverer børn, kører alt for stærkt på området fordi forældre ofte har travlt med at komme videre på deres arbejde. Samtidig kommer der andre bilister ind fra Snejbjerg Hovedgade og det giver kaos på området når der kommer biler ind fra både den ene og anden indkørsel.

Løsning: 

Nr. Tanderupvej er blevet gjort til en 2-1 vej med en 40 km/h hastighedsbegrænsning, hvor indkørslen har været midlertidig lukket frem til efterårsferien hvor lukningen blev gjort permanent. Lukningen har medført at der lavet vejbump og en overkørsel ned til stierne mod Munkgårdkvarteret for gående og cyklende, hvilket medfører at det nu kun er busser som kan køre ud på Nr. Tanderupvej fra skole/hal parkeringspladsen 

Medlemmer fra Snejbjerghallens repræsentantskab har i forlængelse af den årlige arbejdsweekend sidst oktober plantet bøgehæk i det jord areal som blev etableret i forbindelse med lukningen af indkørslen fra Nr. Tanderupvej så den samlede løsning  fremstår pænt i tråd med den øvrige beplantning i området.

 

”DEN GAMLE INDGANG”

Der har igennem de sidste par år været en del ønsker omkring genåbning af ”den gamle indgang” til hal 1.

Ved repræsentantskabsmødet i marts 2022 var den en del snak omkring dette emne og bestyrelsen ville drøfte en ”genåbning” ved det kommende bestyrelsesmøde. Vi har besluttet at efterkomme dette ønske og vi planlægger en genåbning af ”den gamle indgang” til august. Den nuværende indgang vil naturligvis stadig være aktiv både som indgang og udgang.

Vi håber at det vil glæde mange at vi åbner op for den gamle indgang. Der vil bliver sat en ny infoskærm op, således at brugerne får samme informationer som på skærmen ved den anden indgang.

Vi håber også at det vil give mere ”liv” i cafeteriet, som jo har fast åben om aftenen fra mandag-torsdag og ellers efter behov ved hjemmestævner. 

 

Et moderne idrætsanlæg med mange muligheder

Snejbjerg Hallerne byder på alle de faciliteter, som forventes af et moderne idrætsanlæg.  Af faciliteter kan bl.a. nævnes springcenter samt et væld af forskellige baner til: håndbold, maks-total håndbold (U10), mini håndbold , badminton, indendørs fodbold, volleyball, floorball, basket, og tennis fordelt på de tre haller, Hal 1, Hal 2, og Hal 3. Desuden forefindes motoriksal og multisal.

Udover beskrivelse af vore faciliteter, finder du naturligvis også informationer om leje af hallerne samt ordensreglement, som skal overholdes af alle brugere/gæster i Snejbjerg Hallerne.