Snejbjerg Hallerne

I henhold til Snejbjerg Hallens vedtægter, §7 og §9 afholdes blandt

bidragydere og beboere i Snejbjerg Skoles eller Engbjergskolens skoledistrikter

valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet.

På valg som repræsentant for en 3-årig periode er:

Peter Svendsen (modtager genvalg)
John Refshammer (modtager genvalg)
Jens Christian Lund Stokvad Jensen (modtager genvalg)
Derudover mangler vi en suppleant for en 1-årig periode.

Valget foregår i Snejbjerg Hallens restaurant

Onsdag d. 26. januar 2022 kl. 18.00

Har du lyst til at gøre en indsats på dette område så mød op.

 

M.h.t valgret og valgbarhed henvises til institutionens vedtægter på www.snejbjerghallerne.dk

På repræsentantskabets vegne

John Refshammer

John.refshammer@gmail.com

20 83 38 52

Formand

Et moderne idrætsanlæg med mange muligheder

Snejbjerg Hallerne byder på alle de faciliteter, som forventes af et moderne idrætsanlæg.  Af faciliteter kan bl.a. nævnes springcenter samt et væld af forskellige baner til: håndbold, maks-total håndbold (U10), mini håndbold , badminton, indendørs fodbold, volleyball, floorball, basket, og tennis fordelt på de tre haller, Hal 1, Hal 2, og Hal 3. Desuden forefindes motoriksal og multisal.

Udover beskrivelse af vore faciliteter, finder du naturligvis også informationer om leje af hallerne samt ordensreglement, som skal overholdes af alle brugere/gæster i Snejbjerg Hallerne.