Renovering hal 1

Bestyrelsen i Snejbjerg Hallerne har besluttet at påbegynde renovering af Hal 1 med start mandag d. 10/12 – 2018.  Fase 1 renoveringen vil primært omhandle maling af spær, beklædning af gavle med Troldtekt & special afdækningsplader på de nederste dele af gavle, samt vandskurring & maling af vægge som vil strække sig over flere uger herunder starten af 2019.

Det nævnte arbejde vil foregå i dagtimerne, og håndværkerne skal dagligt rydde op således det stadig vil være muligt at anvende hallen som normalt, dog vil der i perioder være faser hvor liftudstyr og lign. hjælpemidler vil være en nødvendighed, dette udstyr vil hver aften blive kørt over til siden i et af hallens hjørner uden for bane området så det ikke vil være til gene for brugerne af hallen.

Info fase 2 renovering af Hal 1: Denne renovering vil omhandle udskiftning af Troldtekt i lofterne, el-arbejde vedr. forberedelse af LED belysning & nyt LED belysning, desværre er denne omkostningen større end Snejbjerg Hallerne pt. har økonomi til at iværksætte i samme omgang, hvorfor vi ikke kan melde klart ud hvornår vi forventer dette udført på nuværende tidspunkt, vi taler formentlig nogle år ud i fremtiden, men der vil blive arbejdet på at skaffe midler så det kan udføres så hurtigt som økonomien tillader det.

Mvh Bestyrelsen

Vagt telefon

Ring på nr. 61 16 10 91

For  kontakt til Snejbjerg Hallerne ved akut opståede problemer eller behov for kontakt til vagtmester

Telefonen vil være åben:

Hverdage kl. 16.00 – 23.00

Weekender kl. 07.00 – 23.00

Konstituering af bestyrelsen i Snejbjerg-hallerne

Tirsdag d.10 april 2018 afholdt bestyrelsen i Snejbjerg-hallerne første bestyrelsesmøde efter valg på repræsentantskabsmødet d. 14/03-2018 hvor bestyrelsen blev konstitueret. Ny bestyrelse ser ud som følgende:

Formand:             Steen Jensen
Næstformand:      Peter Svendsen
Kasserer:             Michael Rasmussen
Sekretær:             Erik Dalager
Medlem:               Jan Nørgaard