Konstituering af bestyrelsen i Snejbjerg-hallerne

Tirsdag d.10 april 2018 afholdt bestyrelsen i Snejbjerg-hallerne første bestyrelsesmøde efter valg på repræsentantskabsmødet d. 14/03-2018 hvor bestyrelsen blev konstitueret. Ny bestyrelse ser ud som følgende:

Formand:             Steen Jensen
Næstformand:      Peter Svendsen
Kasserer:             Michael Rasmussen
Sekretær:             Erik Dalager
Medlem:               Jan Nørgaard