Konstituering af bestyrelsen i Snejbjerg-hallerne

Tirsdag d.10 april 2018 afholdt bestyrelsen i Snejbjerg-hallerne første bestyrelsesmøde efter valg på repræsentantskabsmødet d. 14/03-2018 hvor bestyrelsen blev konstitueret. Ny bestyrelse ser ud som følgende:

Formand:             Steen Jensen
Næstformand:      Peter Svendsen
Kasserer:             Michael Rasmussen
Sekretær:             Erik Dalager
Medlem:               Jan Nørgaard

Videoovervågning

Videoovervågning

Efter en del hærværk i Snejbjerg Hallerne i 2017, har vi nu fået installeret videoovervågning.

Vi håber at videoovervågningen kan hindre hærværk, således at vi kan bevare vore flotte rammer.

Cykelparkering v/Snejbjerg Hallerne

Kære alle Hal brugere

 

Snejbjerg hallerne har haft besøg af brandtilsynet.

Området ved indgangen til hallerne er en flugtvej, hvorfor denne ikke må blokeres.

Det er derfor blevet indskærpet at cykler og lign. ikke må parkeres på fliserne foran indgangen

Der er nu malet nogle store parkering forbudt skilte.

Fremover vil cykler, der er parkeret i flugtvejen blive fjernet uden ansvar.

Ny hjemmeside

Velkommen til Snejbjerg Hallernes nye hjemmeside

Her på siden finder du relevant information om Snejbjerg Hallerne, som åbningstider, ….