Aktivitetspris

Præmisser for aktivitetsprisen

Prisen gives primært til en gruppe/forening, og undtagelsesvis enkelt personer, som har udvist særligt initiativ med henblik på at øge kendskabet til og/eller aktivitetsniveauet i Snejbjerg Hallerne.

Prisen kan uddeles årligt, såfremt nødvendigt og tilstrækkeligt kandidatur er til stede, og sker i første halvår ved naturlig og passende lejlighed.

Kandidatur kan, med begrundet indstilling, løbende meddeles hallens bestyrelse dog senest inden udgangen af januar måned hvert år, og kan foretages af grupper/foreninger/enkelt personer, ligesom hallens bestyrelse og/eller repræsentantskab selv kan indstille.
Bestyrelsen for Snejbjerg Hallerne afgør suverænt, hvem prisen skal tildeles. Med prisen følger en pengegave på kr. 5.000 til understøtning af aktiviteten i gruppen/foreningen.

Prisen er indstiftet på bestyrelsesmøde i Snejbjerg Hallen 31.01.2012 og uddeles første gang i 2012 for året 2011.

Snejbjerg Hallernes aktivitets pris er givet til:

2016: Volleyball