Ordensreglement

Omfang

1. Nærværende reglement er gældende på Snejbjerg Hallernes inden- og udendørs områder.

Brug af lokaler/faciliteter

2. Lejer eller arrangerende forening er ansvarlig for, at hallerne og dens inventar ikke beskadiges med fortsæt.

3. Lejer må kun benytte de lokaler, der er stillet til rådighed. Haller/baner må ikke benyttes af ”uvedkommende”, selvom de står tomme/ubenyttede.

4. Lejer eller arrangerende forening er ansvarlig for ro og orden på de lejede arealer.

5. Der anvendes anviste omklædningsrum og kun disse må benyttes. Toiletter og omklædningsrum efterlades i samme stand som ved ankomst.

6. Fodtøj til indendørs idræt må ikke afgive sorte striber på halgulvet.

7. Ingen fodboldstøvler på indendørsarealer, heller ikke ved gang gennem Hal. Støvler skal vaskes inden de bringes indenfor, så jord og snav ikke drysser på gangarealerne.

8. Der må ikke anvendes harpiks i Hal 2 & 3, motoriksal, bevægelsessal samt springgrav.

9. Springcenter har eget regelsæt, der fremgår på opslag i centret. Anvendelse af springcenter må endvidere kun foregå under tilsyn af uddannede instruktører.

10. Reklameskilte må kun ophænges efter aftale med Snejbjerg Hallernes bestyrelse.

Oprydning

11. Lejer og brugere skal foretage almindelig oprydning i de lokaler mm. der benyttes, herunder også cafeteriet.

Opførsel

12. Brugere og gæster skal udvise almindelig god opførsel på Snejbjerg Hallernes områder og vise hensyn overfor andre brugere og gæster.

13. Alle ledere og trænere har medansvar for god opførsel på Snejbjerg Hallernes områder, herunder oprydning og brug.

Boldspil

14. Indendørs boldspil og anden idræt foregår kun i hallerne.

15. Boldspil, leg eller anden idrætsudøvelse må ikke forekomme i gangarealerne, dog undtaget opvarmning og udstrækning. Brug af harpiks, bolde, ketsjere o. lign. er forbudt på gangarealer.

Tobaksrygning

16. Tobaksrygning er forbudt på indendørs arealer i Snejbjerg Hallerne. Der henvises til rygeområder udenfor ved de opstillede askebægre. Der henstilles til, at der ikke ryges ved fordøren.

Mad og drikke

17. Cafeteriet har eneret på salg af mad og drikke i Snejbjerg Hallerne. Egen mad og drikke må ikke indtages på Snejbjerg Hallernes områder.

Tyveri og hærværk

18. Pas på tyveri. Opbevaring af tøj og værdigenstande på Snejbjerg Hallernes område er på eget ansvar.

19. Hærværk vil blive politianmeldt.

20. Opsætning af plakater og opslag må kun ske på opslagstavlerne og kun af tavlernes ejere.

Reglement for Snejbjerg Hallerne

Parkering

21. Cykler fjernes uden ansvar, hvis de er placeret udenfor de afmærkede og anviste områder.

22. Biler henvises til de afmærkede P-pladser

Overholdelse af reglement

23. Anvisninger fra hallernes personale og bestyrelse skal følges. Overtrædelse af ”Reglement for Snejbjerg Hallerne” kan medføre bortvisning og karantæne for brug af Snejbjerg Hallerne.
Endvidere vil der blive opkrævet ekstra regning til dækning af rengøringsudgifter ved overtrædelser af punkt 7 & 8.

 

Snejbjerg, den 18. februar 2017

Bestyrelsen