Renovering hal 1

Bestyrelsen i Snejbjerg Hallerne har besluttet at påbegynde renovering af Hal 1 med start mandag d. 10/12 – 2018.  Fase 1 renoveringen vil primært omhandle maling af spær, beklædning af gavle med Troldtekt & special afdækningsplader på de nederste dele af gavle, samt vandskurring & maling af vægge som vil strække sig over flere uger herunder starten af 2019.

Det nævnte arbejde vil foregå i dagtimerne, og håndværkerne skal dagligt rydde op således det stadig vil være muligt at anvende hallen som normalt, dog vil der i perioder være faser hvor liftudstyr og lign. hjælpemidler vil være en nødvendighed, dette udstyr vil hver aften blive kørt over til siden i et af hallens hjørner uden for bane området så det ikke vil være til gene for brugerne af hallen.

Info fase 2 renovering af Hal 1: Denne renovering vil omhandle udskiftning af Troldtekt i lofterne, el-arbejde vedr. forberedelse af LED belysning & nyt LED belysning, desværre er denne omkostningen større end Snejbjerg Hallerne pt. har økonomi til at iværksætte i samme omgang, hvorfor vi ikke kan melde klart ud hvornår vi forventer dette udført på nuværende tidspunkt, vi taler formentlig nogle år ud i fremtiden, men der vil blive arbejdet på at skaffe midler så det kan udføres så hurtigt som økonomien tillader det.

Mvh Bestyrelsen

Posted in Nyheder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *